O nama

Hrvatsko društvo za hematologiju pri Hrvatskom liječničkom zboru je stručno društvo hrvatskih hematologa, ali i drugih stručnjaka koji se bave dijagnostikom i liječenjem bolesnika s hematološkim bolestima. Ovo je društvo osnovano 2016. godine, a slijednik je Hrvatskog društva za hematologiju i transfuzijsku medicinu koje je čitav niz godina aktivno djelovalo te se naposlijetku odlukom svojih članova podijelilo u dva samostalna društva zbog izrazitog napretka i širenja obje struke. Za prvog predsjednika Hrvatskog društva za hematologiju izabran je prof. dr. sc. Rajko Kušec, dr. med. Misija društva je unaprijeđivanje dijagnostike i liječenja hematoloških bolesti primjenom najsuvremenijih znanja i postignuća, poticanje znanstvenih istraživanja, edukacija članova, posebno mlađih, populariziranje struke i suradnja s drugim domaćim i međunarodnim hematološkim organizacijama, udrugama bolesnika te zdravstvenim vlastima uz istovremeno unapređenje staleškog položaja hematologa.

Društvo predstavlja i promovira svoju djelatnost u Hrvatskom liječničkom zboru i potiče suradnju s drugim društvima i sekcijama koji su od interesa za hematološku struku.

Ono potiče i stremi daljnjem promicanju etičkih kodeksa i načela medicinske deontologije vezano kako za sve aspekte liječenje bolesnika, tako i znanstvena istraživanja u sklopu hematologije.

Nadalje, Društvo nastoji poticati znanstvenu i stručnu publicistiku, a na međunarodnom planu zadatak  Hrvatskog društva za hematologiju je da bude prisutno i aktivno u svim relevantnim međunarodnim hematološkim organizacijama, posebno u Europskoj hematološkoj udruzi.

 

Predsjednik Društva: Prof. dr. sc. Rajko Kušec, (KB Dubrava); kontakt: rajko.kusec@mef.hr

Prvi dopredsjednik: Prof. dr. sc. Toni Valković, (KBC Rijeka); kontakt: toni_val@net.hr

Druga dopredsjednica: Prof. dr..sc. Silva Zupančič-Šalek, (KBC Zagreb); kontakt: silva.zupancic-salek@zg.htnet.hr

Tajnica : Prim. dr. Sandra Bašić-Kinda, (KBC Zagreb); kontakt: sandra.kinda@gmail.com

Rizničarka: Dr. Inga Mandac Rogulj, (KB Merkur); kontakt: imandac@yahoo.com

 

Upravni odbor Društva:

 • Prof. dr. sc. Rajko Kušec (KB Dubrava)
 • Prof. dr..sc. Silva Zupančič-Šalek (KBC Zagreb)
 • Prof. dr. sc. Igor Aurer (KBC Zagreb)
 • Prof. dr. sc. Petar Gaćina (KBC Sestre Milosrdnice)
 • Prof. dr. sc. Toni Valković (KBC Rijeka)
 • Prim. dr. sc. Ranka Serwenti-Seiwerth (KBC Zagreb)
 • Prim. dr. Sandra Bašić-Kinda (KBC Zagreb)
 • Prim. dr. Božena Coha (OB Slavonski Brod)
 • Dr Inga Mandac Rogulj (KB Merkur)
 • Dr. Martina Moric Peric (OB Zadar)
 • Dr. Višnja Armada (KBC Split)

Comments are closed.