Sažeci radova za 9. hrvatski kongres hematologa

Poštovani članovi,

Sažetke radova za 9. hrvatski kongres hematologa koji će se održati od 08. do 11. studenog u Splitu možete elektronički poslati putem mrežne stranice “Vivid Original”. Krajnji rok za slanje sažetaka je 01. rujan.2023. godine.

Link:

https://www.vivid-original.com/dogadjaj/9-hrvatski-kongres-hematologa/#1652966084244-8d7d0142-635f

 

Comments are closed.