Prijave za EHA ispit

Drage kolegice i kolege, Prijave za EHA ispit zatvaraju se 17.4.2023 te ukoliko postoje zainteresirani molimo da se do tada prijave. Podsjećamo da će troškovi prijave biti sponzorirani od strane Društva te iznos uplate vraćen pristupnicama i pristupnicima nakon ispita. Podatke za prijavu možete pronaći u našoj ranijoj objavi.

Nastavite čitati